TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2015

Dicle Üniversitesi, 11-14 Kasım 2015, Diyarbakır.

11.11.2015 – 14.11.2015


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2015" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 11-14 Kasım 2015 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecektir.

"Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı, Ülkemizde bir türlü arzu edilen niteliğe ulaşmayan "CBS İklimi"ne olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konmaya çalışılacaktır.

Duyurular

 
Yayımlanan duyuru bulunmamaktadır.
 
Diğer Duyurular...

Konferans Bilgileri